ТВОРЧЕ КРЕДО:


«БЕЗ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ НЕ МОЖЕ БУТИ

НІ НОВОЇ ШКОЛИ,

НІ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА,

НІ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ.»

О.А. ЗАХАРЕНКО

Блаженний день, коли зробив ти вибір
Служінню дітям присвятить себе:
Нагодувати їх духовним хлібом,
Зерно в душі посіяти святе.
Хто сіє і хто жне — радіти будуть разом,
Але без сіячів не буде зовсім жнив.
І вивчена з дітьми одна біблійна фраза
У їх житті багато зробить див.
Підручники, конспекти і малюнки,
Журнали, списки, бесіди, батьки,
Проблеми, навантаження, стосунки,
Сміливі мрії й перші помилки —
Учительським все серцем пережито
У мріях, у думках, у почуттях
І Господу розказано в молитвах,
І все це стало напрямом життя.
Дитяче серце — у твоїх долонях,
Допитливе, відкрите і просте,
Тобі довірив Бог його наповнить
Святим зерном, що згодом проросте.
І стане нивою зеленою з роками,
І принесе багатий урожай!
Ти сій і там, де не земля, а камінь,
Сій щедро і тоді, коли буває жаль.
Твої усі недоспанії ночі —

Це кожної дитини майбуття.
Коли на тебе схожим бути хтось захоче —
Ти недарма прожив своє життя.
Якщо ти ще не бачиш результатів,
То май тверду у серці віру в те,
Що Бог завжди буде благословляти
Усе те добре, що посіяв ти в дітей.
Живи, як вчиш, учи, як Боже Слово,
Люби свій труд, як найцінніший дар,
Ти для дітей — як зірка світанкова,
Вони для тебе — як святий нектар.
Ти особливий трудівник у Бога,

Ти вибраний із тисячі один,
Щоб показати дітям ту дорогу,
Яка веде в Новий Єрусалим.
І ти не маєш права не радіти,
Не бути вдячним Богу без кінця,
Що присвятив себе служінню дітям
Єдиного Небесного Отця

                                                   Лариса Козинюк

"Слово вчителя" №3, 2009

 

 

  Педагогічний колектив у своїй діяльності шукає найоптимальніші шляхи для надання ґрунтовної освіти учням, творчо розвиває обдаровану молодь,

формує у дітей стійкі морально-етичні цінності.

    Головною метою навчання в нашій школі є розвиток особистості, яка здатна не тільки пристосовуватися до існуючих суспільних умов, але й творчо і відповідально змінювати їх

     Окрасою кожної школи, насамперед, є  вчителі.

   Саме вони створюють інтелектуально-емоційну ауру освітнього закладу і рік за роком зміцнюють його  позитивний імідж.

     Творча співпраця наставника та учняґрунтовні  знання, 

насичене  шкільне життя не можливі без майстерності,

професіоналізму і самовідданості  вчителів нашої школи.

     У колективі багато талановитих, по-справжньому захоплених

своєю справою педагогів, фаховий рівень яких отримав високу оцінку учнів, колег і батьків. Усі ми - друзі та колеги - складаємо педагогічний колектив Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  – школи життєвої компетентності.

А Бог дарував мені вчительську долю.

Не ту, що гладенька; не ту, що по полю

Між квітів пахучих стежиною в’ється,

З краплини роси тобі щиро сміється.

                                                            Не ту, що байдужа; не ту, що не знає,

                                                           Де мрія дитяча по світу блукає…

                                                          А ту, що у серці пташиною б’ється

                                                         І перед лихом ніколи не гнеться.

Таку, що не спиниш, не скажеш: доволі

Бо вчитель — це сцена, де є усі ролі.

І кожну не грати, а нею прожити

І душу дитячу у щастя зліпити,

Любов’ю горіти, на мить не згасати,

Якщо й не вдалося навчити літати.

Весь світ пелюстковий до ніг пригорнути,

Щоб радість відчути — Людиною бути.

У  тому вся суть: не для себе прожити,

А когось хоч трішки навчити любити,

Побігти в ромашки по літньому полю…

Спасибі, Господь, за учительську долю.

 

                                                                         Ворон Марія Миколаївна

 

 

  • Ми погоджуємося: нове - добре забуте старе. Будуючи школу нового типу, ми вчимося на власному минулому і на чужому сучасному

    Наше завдання: зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг оволодіти навичками з обов'язкових предметів, поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають для нього нові горизонти пізнання, розвинути свою свідомість як самостійної особистості і як члена колективу

 

Педагогічний колектив школи реалізує програмно цільове

функціонування та розвиток закладу на основі концепції, яка спирається на нормативно-правові документи про освіту: Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ століття», «Концепцію розвитку загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад».

      Метою діяльності школи є підготовка конкурентоздатного випускника школи, спроможного до самореалізації, та створення гідного людини рівня життя в суспільстві; стимулювання в педагогічному колективі до пошуків нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення до самоосвіти.

       Головними завданнями школи є:

§  Задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

§  Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистих цінностей, інтересів, потреб;

§  Виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

§  Формування соціальної і громадської позиції високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

§  Розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок.

    Колектив Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – це колектив однодумців, об’єднаних спільною метою, спільною діяльністю задля її досягнення, відповідальністю за дії як свої, так і колег. У закладі панує атмосфера творчості і єднання, доброзичливої вимогливості, взаємної поваги, пошуку нових підходів до викладання предметів, роботи з дітьми, взаємодопомоги і взаємо- зацікавленості. 
    Кожен прагне зберегти довір’я і престиж та дотримується таких правил:

   ·  не принижуй;

   ·  возвеличуй дитину, піднімай її до висот знань;

    ·    створюй “ситуацію успіху».

 

Методичне об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

 

Учитель української мови та літератури 

Білей Оксана Дмитрівна 

  

 

 

 

Стаж: 32 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна  категорія:  вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Урізноманітнення форм та прийомів проведення уроків української мови та літератури як засобу підвищення мовно-літературної компетенції учнів"

 

Учитель української мови та літератури

Куштан Мирослава Юріївна

 

 

 

Стаж: 27 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Самостійна робота учнів на уроках української мови та літератури"

 

Учитель української мови та літератури 

Кушнірчук Вікторія Іванівна

 

 

Стаж: 29 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури"

Педагогічне кредо: "Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, хто ходить по землі, має свої обов'язки в житті"

Голова МО

Учитель зарубіжноїї літератури

Шулик Ірина Михайлівна  

 

 

Стаж: 30 років

Освіта: вища, Івано-Франківський педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "вчитель-методист"

Вивчає питання:  "Шляхи підвищення культури читання школярів у процесі вивчення світової літератури"

Педагогічне кредо:  "В людині закладені безмежні джерела творчості, інакше б вона не стала людиною"

Учитель зарубіжної літератури

Шипович Юрій Юрійович  

 

 

Стаж: 21 рік

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель" 

Вивчає питання: "Світова література у схемах і таблицях"

Педагогічне кредо: "Свою мову, свою церкву, звичай хранити: ким нас Бог створив,  тим хочемо бути!"

Вчитель історії та провознавства

Бомбушкар Надія Іванівна 

 

 

Стаж: 27 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії"

 

Вчитель історії та правознавства

Білей Мирослав Павлович

 

 

Стаж: 34 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Ігрові ситуації на уроках історії"

 

Вчитель німецької мови 

Бомбушкар Віра Іванівна 

 

 

Стаж: 27 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Роль комунікативних ігор на уроці іноземної мови"

 

 

 

Вчитель німецької мови 

Бровко Марина Михайлівна 

 

 

Стаж:  11 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: І категорія 

Вивчає питання: "Лінгвокраїнознавчі аспекти навчання німецької мови"

 

Вчитель німецької мови в початкових класах

Стецович Тетяна Іванівна 

 

 

Стаж: 14 років

Освіта: вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

Кваліфікаційна категорія: ІІ категорія

Вивчає питання: " Ігри для дітей молодшого шкільного віку"

Педагогічне кредо: "Без важкої праці ніякі посіви не зійдуть"

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного  циклу

 

Учитель математики 

Полончак Оксана Іванівна

 

 

 

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом диференціації навчально-виховного процесу"

 

Учитель математики

Лізанець Петро Іванович

 

 

Стаж: 32 роки

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання:  "Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного процесу на уроках математики"

Педагогічне кредо: "Школа - домівка, в якій ми живемо. Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини."

Голова МО

Учитель математики

Гавран Віта Іванівна

 

 

Стаж: 27 років

Освіта: вища, Дрогобицький педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Самостійна робота  на уроках математики і методика її проведення"

Педагогічне кредо: "Якщо ми будемо навчати наших дітей так, як навчали вчора - ми вкрадемо у них завтра"

Учитель математики

Шипова Тамара Юліївна 

 

 

 

Стаж: 15 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія:  І категорія 

Вивчає питання: "Підвищення якості навчального процесу шляхом вдосконалення набутого досвіду та виховання в учнів інтересу до вивчення математики на уроках та в позаурочний час"

 

Учитель фізики

Рошкович Михайло Михайлович

 

 

Стаж: 42 роки 

Освіта: вища, Дрогобицький педінститут

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Розвиток творчих умінь і навичок при розв'язуванні задач"

 

Учитель фізики

Лізанець Сергій Дмитрович 

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Використання інформаційно-комунікативних технологій у викладанні фізики"

 

Вчитель біології 

Пичкар Михайло Васильович  

 

 

Стаж: 22  років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Використання активних та інтерактивних методів на уроках біології"

 

Вчитель біології

Гартавел Марина Петрівна 

 

 

Стаж: 13 років

Освіта: вища, Тернопільський університет 

Кваліфікаційна категорія: вища

Вивчає питання: "Використання інтерактивнихї технологій на уроках біології"

Педагогічне кредо: "Без цілі немає діяльності, без інтересів немає цілі, а без діяльності немає життя"

Вчитель географії, економіки

Лізанець Лариса Іванівна

 

 

Стаж: 28 років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Диференційований підхід  до викладання географії, впровадження нових педагогічних технологій"

Педагогічне кредо: "Любов виникає з любові"

Вчитель хімії та природознавства

Півкач Ельвіра Іванівна 

 

Стаж:   30  років

Освіта: вища, УжДУ

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "старший учитель"

Вивчає питання: "Формування екологічного стилю мислення, цілісного ставленнядо школярів до природи, а також формування особистості, спроможної знайти реальні шляхи виходу зі стану екологічної кризи"

Педагогічне кредо: "...Одним із головних шляхів створення світлої і радісної атмосфери навчання є інтерес..."

       Методичне об' єднання  вчителів                художньо-естетичного  циклу

Вчитель музичного та образотворчого мистецтв 

Туряниця Інна Петрівна 

 

 

Стаж: 18 років

Освіта: вища, Прикарпатський університет ім. В.Стефаника

Кваліфікаційна категорія: вища

Звання: "учитель-методист"

Вивчає питання: "Формування в учнів високих почуттів, естетичних смаків, музичної культури через слухання кращих зразків народної, класичної та сучасної музики"

Педагогічне кредо: "Ніколи не бійтеся виразитите, що відчуваєте, навіть якщо ваші думки суперечать загальноприйнятим"

 

 

Учитель трудового навчання 

Станкович Олена Михайлівна

 

 

Стаж: 25 роки

Освіта: вища, Дрогобицький університет

Кваліфікаційна категорія: вища 

Вивчає питання: "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

 

Учитель інформатики 

Лізанець Владислав Сергійович 

Стаж: 9 років

Освіта: вища, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: "спеціаліст ІІ категорії 

Вивчає питання: "Використання інноваційних та інтерактивних технологій"

 

Голова МО

Учитель фізичної культури

Копосович Іван Іванович 

 

 

Стаж: 19 років

Освіта: вища, Дрогобицький університет

Кваліфікаційна категорія: вища 

Звання: "старший учитель"

 

 

Учитель фізичної культури

Голіба Євгеній Михайлович 

 

 

Стаж: 

Освіта: бакалавр, УжНУ

Кваліфікаційна категорія:  

Вивчає питання:  ""

Педагогічне кредо: ""

Методичне об’єднання вчителів

початкових класів

Учитель початкових класів

Цільо Інна Георгіївна 

 

Стаж: 14 років

Освіта: вища, Мукачівський педінститут

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії" 

Вивчає питання:  "Розвиток творчих здібностей молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Навчити учнів не лише дивитися, а й бачити, не лише знати, а й розуміти"

Учитель початкових класів

Гудачок Наталія Георгіївна 

 

Стаж: 14 років

Освіта: вища, Мукачівський педінститут

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії" 

Вивчає питання:  "Формування читацької компетенції молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Любити свого учня всяким: талановитим чи не дуже, веселим чи сумним, спокійним чи непосидючим... Спілкувати з ним, навчати й радіти, бо учень - це свято, яке триває доти, поки він є разом зі мною"

Голова методичного об'єднання 

 

Вчитель початкових класів

Сегеді Людмила Василівна 

 

Стаж: 17 років

Освіта: вища, Мукачівський університет

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст вищої категорії"

Вивчає питання:  "Роль гри в навчанні та вихованні молодших школярів"

Педагогічне кредо: "Кожен учень у класі  - моя власна дитина. Я їй і мама, і тато, і ціла родина"

 

Вчитель початкових класів

Гебеш Аліна Михайлівна 

 

 

 

 

Стаж: 3 роки

Освіта: вища, Мукачівський  державний університет

Кваліфікаційна категорія:  спеціаліст  

 

 

Вчитель початкових класів

Пічкар Вікторія Іванівна 

Стаж: 

Освіта: молодший спеціаліст, Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж 

Кваліфікаційна категорія:  

Вивчає питання:  ""

Педагогічне кредо: ""

 

Педагог-організатор 

Півкач  Ліана Юріївна

 

 

 

Стаж: 2 роки  

Освіта: бакалавр, УжНУ

Кваліфікаційна категорія: 

Вивчає питання: ""

Педагогічне кредо: "Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця. Людина – неповторна"

Бібліотекар школи

Хваста Іван Васильович

 

 

Стаж: 52 роки

Освіта: вища, Івано-Франківський педінститут

Кваліфікаційна категорія: провідний спеціаліст

 

Правила поведінки вчителів 100 років тому


Пропонуємо Вашій увазі список правил, який був складений за інструкцією 1915 року для шкільних вчителів штату Вірджинія, США. Приблизно такими ж інструкціям підпорядковувалися у той час і вчителі в Європі. 
1. Вчителька не має права ходити на побачення з чоловіком. 
2. Вчителям не дозволено одружуватися і виходити заміж протягом навчального року. 
3. Всі вчителі зобов'язані перебувати вдома з 8 години вечора до 6 ранку, якщо тільки вони не зайняті справами, що стосуються школи.
 

4. Вчителям заборонено проводити тривалий час в кафе і ресторанах. 
5. Заборонено виїжджати за межі міста без спеціального дозволу адміністрації школи. 
6. Куріння заборонене. 
7. Вчителька не має права їхати в екіпажі або автомобілі з чоловіком, якщо це не її брат чи батько. 
8. Вчителям заборонено носити одяг яскравих кольорів. 
9. Заборонено фарбувати волосся. 
10. Вчителька повинна носити під верхнім платтям не менше двох нижніх спідниць. 
11. Плаття не повинно бути коротше, ніж 7 сантиметрів вище щиколотки. 
12. Вчителі повинні утримувати класні кімнати в чистоті і порядку: щодня підлога повинна бути виметена і вимита гарячою водою з милом. У зимовий час вчитель повинен починати топити печі з 7 години ранку, щоб до 8 години, коли приходять діти, в класі було тепло.