Бібліотека школи  знаходиться на другому поверсі. У своїй діяльності керується Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про загальну середню освіту» та іншими керівними та нормативними документами, а також річним планом роботи гімназії.
       Головними завданнями, які стоять перед бібліотекою, є:

 •     сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;
 •     інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи;
 •     формування інформаційної культури учнів, тобто такого рівня знань, що дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному просторі;
 •     систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації;
 •     вивчення інформаційних потреб і запитів читачів та їх повноцінне задоволення;
 •     виховання гармонійно розвинутої особистості, свідомого громадянина своєї країни.

        Бібліотека складається з абонементу, читальної зали, книгосховища – для підручників.

До Дня захисника України у бібліотеці організовано виставку "Героїчний шлях УПА"

З 02 по 31 жовтня 2017 року в школі стартував Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом “Шкільна бібліотека — за здоровий спосіб життя” 

У заході взяли участь  бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів, методист районного відділу освіти В.В.Скрип, головний спеціаліст відділу освіти Н.Л.Чубар. Вебінар було присвячено висвітленню ролі шкільної бібліотеки у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді, новітні шляхи та підходи до виховання патріотизму, як почуття і як базової якості особистості.
      Семінар відкрила головний спеціаліст відділу освіти Чубар Надія Леонідівна, яка наголосила на важливості національно-патріотичного виховання, побажала всім учасникам плідної та творчої роботи.
      Перед учасниками семінару виступили: методист відділу освіти В.В.Скрип, бібліотекар Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. І.В.Хваста, бібліотекар Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, голова районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів Г.М.Фегер, бібліотекар Пасіцької ЗОШ І-ІІ ст. М.В.Галас, бібліотекар Сасівської ЗОШ І-ІІ ст. Н.В.Яковенко, бібліотекар Росошанської ЗОШ І-ІІ ст. Т.Ю.Стиранець.
      

Правила користування бібліотекою

І. Загальні положення

 

1.1. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі і всі працівники школи.

1.2. Список послуг користувачів:

• фонд навчальної, художньої, довідникової, науково-популярної літератури для учнів; методичної, науково-педагогічної для вчителів;

• книги, газети, журнали, слайди, відеозаписи, мікрофільми, електронні бази даних;

• картотеки, довідниково-бібліографічний фонд, рекомендаційні списки літератури;

1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі ( видача друкованих видань додому), в читальному залі.

1.4. Режим роботи бібліотеки розроблений з урахуванням диференційованого підходу до користування бібліотекою (виділено окремі дні, години)

 

ІІ. Правила, обов’язки та відповідальність користувачів

 

Користувачі мають право:

2.1. Користуватись періодикою від 2 до 6 днів. Термін користування підручниками – навчальний термін. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – 5 днів. Для початкової школи термін користування художніми книгами 14 днів. Книги, які є у фонді у одному екземплярі видаються користувачам для роботи у тільки читальному залі.

2.2. Користуватися такими безкоштовними бібліотечно-інформаційними послугами:

• мати вільний доступ до бібліотечних фондів та інформації;

• отримувати у вільне користування з фондів бібліотеки друковані видання і аудіовізуальні матеріали;

• одержувати консультативну і практичну допомогу в пошуку й підборі друкованих творів та інших джерел інформації;

• продовжувати термін використання літератури відповідно до встановлених норм та порядку;

• використовувати довідниково-бібліографічне та інформаційне обслуговування;

• використовувати довідниково-бібліографічний апарат: картотеки на традиційних та електронних носіях;

2.3. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

2.4.Вибирати та бути вибраним до бібліотечного активу, надати практичну допомогу бібліотеці.

2.5. Висловити свої пропозиції щодо покращення роботи бібліотеки дирекції школи.

Користувачі зобов’язані:

2.6. Не виносити з бібліотеки книг, які не записані в формуляр.

2.7.Бережно ставитися до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).

2.8. Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідниковими виданнями тільки в читальному залі.

2.9. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

2.10. У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом або внести грошове відшкодування ринкової вартості документа через бухгалтерію.

2.11. Не порушувати порядок розстановки літератури у фонді відкритого користування.

2.12. Не виймати картки з картотек.

2.13. Щорічно, на початку навчального року, проходити перереєстрацію.

2.14. У разі вибуття зі школи, повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.

2.15. Користувачі не мають права заносити до бібліотеки портфелі, сумки та верхній одяг.

2.16. У разі порушення терміну користування документами без поважних причин користувач позбавляється права користування бібліотекою строком на 3 місяці.

2.17. Особова справа видається учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

2.18. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навальний рік, позбавляються права користування бібліотекою.

2.19. Псування, розкрадання книжок учнями передбачає відповідальність за це з боку їх батьків .

2.20. За втрату неповнолітніми читачами документів з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи, які їх заміняють.

 

ІІІ. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

 

Бібліотека зобов’язується:

3.1. Інформувати учнів, учителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі платних.

3.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці.

3.3. Забезпечувати безкоштовний і вільний доступ користувачів до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої продукції в тимчасове користування.

3.4. Забезпечувати оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб.

3.5. Надати в користування каталоги, картотеки, інші форми бібліотечної інформації.

3.6. Вивчати потреби користувачів в інформації.

Вести консультативну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань.

3.7. Вести усну науково-інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, дні інформації, літературні вечори. Надавати допомогу у проведенні школою свят.

3.8. Удосконалювати роботу з користувачами шляхом впровадження комп’ютерних технологій.

3.9. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки літератури .

3.10. Кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.

3.11. Забезпечувати збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створювати необхідні умови для збереження документів.

3.12. Проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив.

3.13.Забезпечувати режим роботи згідно з потребами школи.

ІV. Порядок користування бібліотекою

4.1. Запис користувачів проводиться на абонементі. Учнів до бібліотеки записують за списком класу, вчителів та працівників школи – в індивідуальному порядку, батьків – за паспортом.

4.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр згідно із встановленим зразком, який дає право на користування бібліотекою.

4.3. Читачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою та підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на читацькому формулярі.

4.4. Читацькі та книжкові формуляри є документами, що свідчать про факт та дату видачі користувачам друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.

4.5. Обслуговування читачів проводиться за графіком, що встановлює бібліотека

V. Порядок користування абонементом

5.1. Термін користування художньою літературою - 14 днів, періодичними виданнями – 3 дні.

5.2. Термін користування літературою продовжується, якщо немає підвищеного попиту на це видання.

5.3. Довідникові, цінні, рідкісні видання додому не видаються.

5.4. Користувачі 1-9 класів розписуються за кожний екземпляр видання, повернення документів фіксується підписом бібліотекаря.

Copyright MyCorp © 2016
Зробити безкоштовний сайт з uCoz

Запрошуємо всіх друзів  до

БІБЛІОТЕКИ!

Професійне кредо бібліотекаря

 •  - сприяти тому, щоб моя праця приносила якнайбільшу користь читачам;
 • працювати так, щоб кожна книга знайшла свого вдячного читача.
 • Книги, як і люди, мають свій вік. Моє завдання – зробити все для того, щоб книги якнайдовше не старіли  і не хворіли

 

Мудра книга – це твій добрий друг,

Безкорисливий, щирий, надійний

Дасть пораду, підніме твій дух,

Розсмішить і розвіє печалі

 Бібліотека реалізує такі завдання: 

Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.

• Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів

• Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

• Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.

• Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

• Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.

• Формування читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.

• Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.

• Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

   

   

 У нашій бібліотеці можна:

 •  - взяти цікаву книгу;
 •  -розповісти про книгу, яка сподобалась;
 • - взяти участь у конкурсах та заходах, які проводить бібліотека;
 •  - підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;
 •  - почитати журнали та енциклопедії;
 •  - просто зробити уроки

Нині  до  шкільної  бібліотеки   йдуть  всі  школярі  зі  списками  літератури, з  темами  рефератів, вчителі  за  інформацією. І  кожного  з них  зустрічаю  доброзичливо, допомагаю  зорієнтуватися    в     літературі,  адже  основний  принцип   роботи  бібліотекаря - “Все  для   читача”. Поєднуючи  традиційні  та  інноваційні  форми  роботи,    постійно   працюю  над  тим, щоб  заохотити  учнів  до  читання, зацікавити  книгою,стимулювати  вчителів  і  учнів  до  використання  наявних  у  бібліотеці  інформаційних  ресурсів. У   нашій бібліотеці   встановлено   комп'ютер, який   допомагає   на  сучасному    рівні   вести  кількісний  облік   бібліотечного   фонду, читачів,     допомагає   естетичному   оформленню   бібліотеки, веденню  документації. 

     Орієнтуючись  на  особистісно орієнтоване    навчання, приділяю    особливу   увагу    індивідуальному  підходу  до  читачів. Бібліотека  - це   острівець  тиші  і  спокою  в  бурхливому  морі    навчальної   діяльності   школи.

       Хвилини, проведені  тут,- це  відпочинок  для   психіки  учня, можливість зустрітися    з найріднішим  другом - книгою. Учні  люблять  свою  шкільну  бібліотеку, читальна  зала  майже   ніколи  не  буває  порожньою.

Основним   завданням     бібліотеки  є:

*виховання    в  учнів   інформаційної    культури;

*надання  інформаційно-методичної   допомоги    адміністрації   школи    та   вчителям    в  організації  навчально-виховного   процесу;

 

*надання   інформаційно-методичної    допомоги  учням  в  оволодінні  основами  наук;

Національно-патріотичне виховання

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції»

 (В.О. Сухомлинський)

Картинки по запросу національно-патріотичне виховання молодших школярів

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства.

Патріотичні почуття учнів засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів учнів має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

 

Основними напрямами патріотичного виховання є:

Картинки по запросу україна це ми

 

— формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;

— краєзнавство;

— ознайомлення з явищами суспільного життя;

— формування знань про історію держави, державні символи;

— ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;

— формування знань про людство.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕКИ

10

Людина, для якої книжка вже у дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчуває себе обділеною, збіднілою і спустошеною
 

                                                                                    В. Сухомлинський

Єдині вимоги до учнів щодо збереження підручників

 • Усі одержані вами підручники слід утримувати в охайному вигляді.
 • Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнути папером.
 • Не загинайте аркуші, користуйтеся закладкою.
 • Не слід класти в книгу ніякі предмети.
 • Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши урок, поставте книгу на полицю або покладіть у портфель.
 • На сторінках підручників робити помітки ручкою або олівцем забороняється.
 • Поводься з підручником так, щоб не було соромно передати його твоїм молодшим товаришам.
 • Рекомендації класним керівникам щодо роботи з учнями в межах акції «Живи, книго!”
 • Разом з дітьми та батьками оформити куточок «Живи, книго!».
 • Ознайомлення учнів з єдиними вимогами щодо збереження підручників.
 • Ознайомлення з критеріями оцінювання підручників.
 • Відповідальність за підручники в класі.
 • Екран класних змагань за краще збереження підручників, пропаганду книги в школі.
 • Приймати за актом підручники разом з членами батьківського комітету.
 • Вимагати з батьків гарантійні листи щодо збереження підручників.
 • Слідкувати, щоб учителі-предметники систематично перевіряли стан збереження підручників свого предмета (робили відповідні записи в щоденник учня).
 • Один раз на чверть виставляти оцінки в щоденники учням за стан збереження підручників.
 • Надати допомогу посту бережливих у плануванні роботи.
 • Разом з батьками здійснювати заходи з виховання в учнів бережливого ставлення до книги. На батьківських зборах аналізувати наслідки рейдів пе­ревірок.
 • Планувати проведення класних зборів «Учитись учитися», де висвітлювати роль підручника. Аналізувати ставлення до них учнів. Участь у Всеукраїнських акціях «Живи, книго!» та «Подаруй книгу бібліотеці».
 • Відмітити учнів і батьків, які краще зберегли підручники.
 • Вклеїти в щоденники учням єдині вимоги щодо збереження підручників.

Пам’ятка читача

 • Перед тим як розпочати читання, вибери книжку, в якій розкривається зміст матеріалу, який  ти вивчаєш.
 • Пам’ятай, що читання — одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.
 • Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.
 • Читаючи, думай, шукай головне, основне, найістотніше.
 • Не поспішай, не «ковтай» книгу, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш.
 • Домагайся, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозумілі не залишай незрозумілого.
 • Читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки.
 • Обов’язково конспектуй прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане забувається.
 • Розпочату роботу доводь до кінця. Не залишай книжку недочитаною — головне може бути попереду.
 • Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.
 • Прочитане спробуй пов’язати з життям, з практикою, досвідом. Добре при цьому придумати (знайти) приклади, що підкріплюють прочитане.
 • Не забудь пов’язати те, що читаєш (вриваєш) з раніше вивченим і уявити його в системі знань.
 • Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось незрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.
 • Де потрібно — змушуй працювати і уяву.
 • Читай не тільки «зліва направо”, а й повертайся до прочитаного: повторення – найкращий засіб закріплення прочитаного.
 • Навчись критично сприймати прочитане.
 • Обов’язково ознайомся з рецензіями і відгуками на книжку: один розум добре, колективний – краще.
 • Раніше ніж критикувати книгу, добре розберись у її змісті.
 • Чужу критику на книжку читай після того, як прочитаєш книжку.

Чотири завдання, які повинні бути розв’язані під час читання:

  • Перше завдання при читанні — це зрозуміти і засвоїти прочитаний матеріал.
  •  Друге завдання — продумати прочитане.
  • Третє — зробити з прочитаного потрібні для пам’яті виписки.
  • Четверте завдання—це усвідомити, чого нового навчила тебе прочитана книжка.

Як вибрати книгу для читання  

Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до  каталогів. В перекладі з грецької «каталог» означав «перелік». Отже, каталог — це перелік всіх книг, які є в бібліотеці.

Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є в бібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеці з даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

В залежності від свого читацького призначення каталоги бувають алфавітні і систематичні. До якого звернутись, залежить від того, що знає читач про книгу.

В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.

Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради що читати.

Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

Бібліотеки - це скарбниці всіх багатств людського духу
Г. Лейбніц
 

Слово до батьків

            Епіграфом  нашого звернення нехай будуть слова великого Каменяра Івана Яковича Франка:

Книга – морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

    Той, хоч і труду мав досить,

                                              Дивнії перли виносит.

Побажання

         Батьки виховують дітей особистим прикладом. Тому:

·        Вдома повинні бути власні книги й у дорослих, і у дітей;

·        Збирайте не рідкісні книги, а потрібні, необхідні, цікаві Вам і Вашим дітям.

         Вдумайтеся у ці слова:

«На землі існує три головні цінності, три чуда:

хліб, щоб народ завжди був здоровий і сильний;

                         жінка, щоб не обривалася нитка життя;

                         книга, щоб не обривався зв'язок часів.»

            Було б надзвичайно добре, щоб одне з чудес – книга, зайняла в кожній родині чільне місце.

Поради батькам

         Давайте задумаємося, зробити книжку другом дітей і своїм помічником у вихованні. Це довга й  копітка справа, отже, щоб досягти успіху, доведеться діяти терпляче і вдумливо.

         З чого почати? Найперше, ознайомитися зі змістом багатьох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти дитячий світ, порівняти свою дитину з ровесниками.

         Книжки для молодших школярів купують, як правило, дорослі. Раджу перш ніж придбати дитині книжку, перегляньте її самі, прочитайте анотацію одразу визначити, про що книжка, кому вона адресована, як оформлена.

         Якщо дитина починає щойно читати, намагайтеся купувати тоненькі книжки з великими малюнками.

         Виховуючи в дитині читача, дбайте, щоб з малку в неї створювався читацький досвід.

         Добираючи книжки дітям, треба добре знати дитячу літературу, її виховні можливості.

Під час проведення конкурсу організовуються виставки:                     

«Такими ми були – такими ми стали»;

«Бережи підручник, він потрібний твоїм молодшим товаришам»;

«Їх можна було б прочитати, але…» (загублені читачами книги);

«Продовжити життя книги може кожен»;

«Книга – друге життя»;

«Книга просить уваги».

Виховати в кожного учня повагу і любов до книги, навчити дбайливо поводитися з книжковим багатством допоможе якісна та естетично оформлена наочна агітація:

єдині вимоги до учнів щодо бережливого ставлення до навчальної книги;

правила користування підручниками;

правила поводження з книгою;

правила читання.

Випускаються спеціальні бюлетені, стіннівки:

«Книга дякує»;

«Книга скаржиться»;

«Їм треба нагадати, як книгу шанувати»;

«Учись і ти, як книгу берегти».

У кожному класі бажано оформити куточок «Підручникам довге життя» за такими розділами:

1. Правила поводження з підручником.

2. Критерії оцінювання стану підручників.

3.Звернення до батьків щодо відповідальності за збереження навчальної літератури.

Виховувати в учнів любов до книжки, бережливе ставлення до цього великого скарбу, людського розуму, мудрості й досвіду потрібно з першого дня перебування дитини в школі.

Дітям потрібно довести, що книга - не тільки матеріальна цінність, а й насамперед цінність духовна, з якої починається усвідомлення таких моральних критеріїв, як Батьківщина, честь. Справедливість, доброта. Повага. З цією метою доцільно проводити урочисте вручення підручників, екскурсії до бібліотеки, посвята в читачі, зустрічі з письменниками рідного краю.

ЗАПОВІТ ЧИТАЧА
 
1. Пам'ятай, що читання - одна з найважливіших, найпотрібніших, найсерйозніших робіт, не "між іншим".
2. Навчися користуватися змістом.
3. Хоча б одну з читаних тобою останнім часом книг читай із закладкою, повертайся іноді до прочитаного.
4. Не залишай книгу недочитаною без серйозних причин.
5. Закриваючи книгу ( навіть прочитавши тільки частину її), подумай, що запам'яталося, схвилювала, налякало, утішило, вразило, здивувало.
6. Постарайся самостійно розібратися у всьому, пояснення незрозумілих слів шукай у тлумачних словниках.
7. Книга добре і надовго запам'ятовується, якщо її зміст розповісти другові, батькам.

 

Сучасні технології організації роботи бібліотеки закладу освіти

 

Якісна інформаційна робота бібліотеки завжди була і надалі залишається важливим ресурсом у навчально-виховному процесі школи. Але ступінь технічного розвитку бібліотеки та доступність, ще вище піднімуть рівень і якість середньої освіти.

Бібліотека залежить від своїх читачів, тому повинна відповідати їхнім вимогам, знати та розуміти їх потреби. Для виконання запитів читачів необхідно забезпечити високий рівень бібліотечно-інформаційного середовища.

Тому сьогодні дуже актуально висвітлюються питання впровадження комп’ютерних технологій у шкільних бібліотеках. Це суттєво підвищить якість і ефективність праці бібліотекаря, створить належні умови для задоволення постійно зростаючих інформаційних потреб читачів, на найвищому рівні надасть широкий спектр послуг та оперативний доступ до інформації.

Завдяки впровадженню інновацій, розширюються і напрямки бібліотечної роботи, а саме:

 • підвищення якості обслуговування читачів засобами новітніх інформаційних технологій;
 • удосконалення віртуального середовища;
 • надання доступу до світових інформаційних джерел;
 • розширення асортименту додаткових послуг.

Для вирішення цих завдань необхідно забезпечити бібліотеку належними сучасними комп’ютерами, автоматизованими програмами та розмножувальною технікою. Активне застосування інновацій, пов’язаних з інформатизацією, нададуть бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямків в їх діяльності, дозволить значно розширити сферу послуг, надасть престиж, привабливість бібліотеці.

Поряд з тим, інформатизація бібліотечних процесів вимагає наявності кваліфікованого бібліотекаря, який володіє методами використання новітніх комп'ютерних технологій у бібліотечній практиці.

Від компетентності, освіченості, професійної підготовки, творчого потенціалу бібліотечних кадрів безпосередньо залежить успіх усієї роботи.

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИІ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ Є:
 • формування (на основі вітчизняних і зарубіжних джерел) галузевого інформаційного ресурсу освітянської галузі;
 • створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фондів через систему каталогів і картотек;
 • формування фонду довідкових та інформаційних видань, електронних баз даних;
 • організація довідково-бібліографічного та довідково-інформаційного обслуговування користувачів з питань педагогічної науки і практики;
 • створення комп'ютерної бібліотечної мережі, впровадження сучасних інформаційних технологій;
 • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;
 • виховування у школярів інформаційної культури, культури читання;
 • формування вміння користуватися бібліотекою;
 • забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів;
 • сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів і педагогів;
 • забезпечення їх соціальних і культурних потреб;прямування роботи бібліотеки на пропаганду літератури та інформацію про неї.

Головне призначення роботи шкільної бібліотеки:

 • сприяти вихованню творчого, високоморального, гуманного покоління;
 • розвивати духовність дитини за допомогою книги та нових джерел інформації.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки

Активне застосування інновацій, пов’язаних з інформатизацією, нададуть бібліотекам унікальний шанс розвитку нових напрямків в їх діяльності, дозволить значно розширити сферу послуг

Інноваційні процеси:

 • інформатизація бібліотечного процесу;
 • використання сучасних технологій, автоматизованих систем;
 • програмне комп’ютерне забезпечення;
 • впровадження нових форм та методів.

Комп’ютерні програми:

 • Текстовий процесор Word - дозволяє створювати будь-які текстові документи (плани роботи, звіти, бібліотечні уроки, бесіди, інформаційні бюлетені тощо).
 • Табличний процесор Excel - зручний для ведення розрахунків: весь бібліотечний фонд можна занести до таблиці, яка сама веде усі розрахунки (інформація про передплату, кількість примірників фонду, сума фонду, індексація фонду (після уведеної формули програма сама рахує усі нові ціни, списання копійок тощо).
 • Power Point - новий інструмент у роботі бібліотекаря, що дозволяє створювати електронні презентації, має великі можливості використання ілюстративних матеріалів, що сприяє формуванню в дітей образних уявлень, а на їх основі – і загальних понять запропонованої теми.
 • Програма Publisher - настільна видавнича система, зручна для виготовлення рекламної продукції: брошури, таблиці, буклети, поштові листівки, бюлетені, оголошення, візитні картки, прості веб-сайти.
 • Інтернет - інформаційний простір став конкурентом бібліотек усіх типів, у тому числі і шкільних.
 • Сайт бібліотеки http://boryspil-lingvasch-bibl.edukit.kiev.ua

Єдині вимоги до учнів по збереженню підручників:

 1. Всі одержані вами підручники слід утримувати в охайному вигляді.
 2. Тримай підручники в окремій обкладинці або обгорни папером.
 3. Не загинай аркуші, користуйся закладкою.
 4.  Не слід класти в книгу ніякі предмети.
 5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимий руки. Підготувавши урок, постав книгу на полицю або поклади у портфель.
 6. На сторінках підручника родити примітки ручкою або олівцем забороняється.
 7. Поводься з підручником так, щоб його не було соромно передати його вашим молодшим товаришам.

Пам’ятка учню:

 1. При одержанні підручника продивись його. При виявленні пошкодження повідом  бібліотеку.
 2. Обгорни підручнік.
 3. Зроби закладки для підручників.
 4. Якщо ти зіпсував підручник чи загубив його, поверни до бібліотеки аналогічний чи заміни його іншим.
 5. Не перегинайте палітурку підручника.
 6. Не загинай кути сторінок.
 7. Не роби поміток і не розмальовуй підручник.
 8. Клади книгу тільки на чистий стіл.
 9. Бережи підручник від сонця і від вологи.
 10. Відведи вдома місце для підручників.

Книги – кораблі думки,
які плавають хвилями часу 
і несуть свій дорогоцінний 
вантаж від покоління до 
покоління
                                     Френсіс Бекон

Книга – це найвище творіння людського розуму, невичерпне джерело знань. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти повною сумою цих знань, засвоїти соціальний досвід попередніх поколінь, прилучає її до культурних надбань і цінностей українського народу, його звичаїв і традицій. Книга – головний засіб навчання.
Ось чому в школі велику увагу приділяють пошуку цілеспрямованих активних форм пропаганди літератури, а також збереженню шкільних підручників.
У нашій школі діє актив бібліотеки. Активісти допомагають проводити виховні заходи, працюють на абоненті, слідкують за розташуванням книг на полицях та проводять роботу із перевірки стану збереження шкільних підручників

Інтернет-ресурси
  2015-08-08, 16:16
Спеціалізовані інтернет-сайти дитячої літератури: 
http://childbooks.blox.ua/ — «книги для дітей» 
http://abetka.ukrlife.org/ —для дітей «весела абетка» 
http://www.abetka-logopedka.org/ — «світ дитини» 
http://www.kazka.in.ua/ — «українська казка» 
http://kazka.co.ua — «у світі казок » 
http://www.ae-lib.org.ua/_lit_child.htm — «дитяча література» 
http://www.levko.info/ — «левко» 
http://www.mysl.lviv.ua/ — «країна міркувань» 
http://slovogray.narod.ru/ — сайт ігоря січовика 
http://dytjachi-virshi.org.ua — авторський сайт «віршики пана назара» 

Пізнавальні інтернет- сайти: 
Http://www.kinder.ru/ – каталог дитячих ресурсів (інтернет для дітей) 
http://mults.spb.ru – ресурс для перегляду дитячих мультфільмів 
http://www.deti.fm – сайт дитячого радіо 
http://detstvo.ru/library – сайт дитячої літератури 
http://shishkinles.ru – сайт для тих, хто полюбляє дитячі казки 
http://www.englishforkids.ru – для тих дітей, які вивчають англійську мову 

Інтернет-ресурси для батьків: 
Http://www.solnet.ee/ – дитячий розважально-пізнавальний портал «солнышко» 
http://www.fw.ru/index.html – інтернет-система «мир семьи» 
http://detstvo.ru/ – дитинство. Сайт для дітей та їх батьків. 
http://www.kindereducation.com – “дошколёнок”. Електронний журнал для дітей та батьків. 
Http://talant.spb.ru – розвиток талантів. Сайт товариства раннього дитячого розвитку. 
http://www.babylib.by.ru/ – бібліотека маленького генія. 
http://edu.rin.ru/preschool/index.html – дошкільна освіта. Рекомендується батькам, дошкільнятам, вихователям дошкільних освітніх закладів. 
Http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah – альманах «ранній розвиток». 
Http://azps.ru/baby/index.html – до і після трьох. Сайт присвячений дошкільному вихованню, в особливості – ранньому розвитку. 
http://doshkolnik.ru – дошкільнята. Для сімей, батьків та дітей. 
http://wunderkinder.narod.ru – вундеркіндер. 
http://www.metodikinz.ru – методики н. Зайцева. Офіційний сайт навчання читанню, математиці, англійській мові. 
http://www.detskiysad.ru/ – дитячий садок. 
http://www.skazochki.narod.ru - російські казки та казки народів світу, класичних казок, пісні для дітей, загадки в малюнках. 
http://www.abetka.ukrlife.org – скарбниця для батьків, вихователів та вчителів. 
Http://www.dedushka.net – бібліотека–путівник по дитячій літературі. 
Http://www.posnayko.com - дитячий пізнавально-розважальний журнал «пізнайко». 
http://sashka.iatp.org.ua - сайт дитячого інтернет-журналу для дітей та підлітків «санька — скажений кролик». 
http://www.yx.com.ua – дитячий журнал «ухтишка». 

Освітньо-інформаційні ресурси: 
http://teacher.at.ua/ — веб-сайт «учитель учителю, учням та батькам» 
http://www.balachka.com/ — веб-сайт «пиши українською» 
http://bibliyna-istoriya.org.ua/ — веб-сайт «біблійна історія» 
http://cikave.org.ua/pro-sajt/ — веб-сайт «цікаво про цікаве» 
http://www.ukr-tur.narod.ru/ — веб-сайт «світ географії та туризму» 
http://www.akbooks.com.ua — веб-сайт «академічна книгарня@онлайн» 
http://lcorp.ulif.org.ua — український мовно-інформаційний фонд нан україни «словники україни» 
http://www.idea-ukraine.org — проект «відкритий світ інформаційних технологій» 
Інтернет-сайти для бібліотекарів: 
Http://www.4uth.gov.ua/ — державна бібліотека україни для юнацтва 
http://www.chl.kiev.ua/ — національної бібліотеки україни для дітей 
http://www.nbuv.gov.ua/ — національнf бібліотека україни імені в. І. Вернадського 
http://www.bukvoid.com.ua/ — «буквоїд» 
http://www.nplu.org/ —національна парламентська бібліотеки україни 
http://www.ukrbook.net/ —книжкова палата україни імені івана федорова 
Http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html — «бібліотеки в мережі internet» 
http://lyapota.boom.ru/lib.htm — колекція посилань на кращі електронні бібліотеки 
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki — інформаційно-довідковий портал «library.ru» 
http://www.loc.gov/— бібліотеки конгресу сша 
http://www.bnf.fr/ — bnf або bibliotheque nationale —національна бібліотека франції 
http://www.bl.uk/ — the british libraru —британська бібліотека 
http://zakon.rada.gov.ua – законодавство україни 
http://mars.udsu.ru – міжрегіональний аналітичний розпис статей 
http://e-atlas.com.ua – бібліотечно-бібліографічна база знань та досвіду атлас-аналітика 
http://www.sigla.ru - сігла – портал міжбібліотечної інформації 

Дитячі бібліотеки україни: 
Www.chl.kiev.ua/cgi-bin/marc/indexu.html- національна біблиотека україни для дітей 
www.laginlib.org.ua - миколаївська одб ім. В. Лягіна 
http://www.kinder.mksat.net/adindex.htm - миколаївська центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера 
http://www.biblio7.narod.ru/ - дніпропетровська одб 
http://www.library.donetsk.ua/chlib/index.html – донецька одб 
http://childlibr.org.ua/ - житомирська одб 
http://zodub.uz.ua/ – закарпатська одб 
http://www.lodb.org.ua/ – львівська одб 
http://www.chbibl.iatp.org.ua/ - тернопільська одб 
http://www.bibl.kharkiv.com/ - харківська одб 
http://www.library.kherson.ua/ - херсонська одб 
http://odb.km.ua/ – хмельницька одб 
http://chobd.ck.ua/ - черкаська одб 
http://www.orlovka.crimea.ua/ – кримська республіканська дитяча бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 
http://www.childlib.iuf.net/ - севастопольська центральна міська бібліотека для дітей 
ім. А. Гайдара 
http:/www.rdobd.com.ua/ – рівненська одб 
http://www.chl.kiev.ua/ — національна бібліотека україни для дітей 
http://bibliokid.if.ua/ — івано-франківська центральна міська дитяча бібліотека міської цбс 
http://www.rdobd.com.ua/ — рівненська державна обласна бібліотека для дітей 
http://librarychl.kr.ua/index.php — кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. А. П. Гайдара 
http://www.biblio7.narod.ru/ — дніпропетровська обласна бібліотека для дітей 
http://childlibrary.donetsk.ua/ — донецька обласна бібліотека для дітей ім с.м. Кірова 
http://www.orlovka.crimea.ua/ — кримська республіканська дитяча бібліотека ім. В.орлова 
http://laginlib.org.ua/ — миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна 
http://www.odb.te.ua/ — тернопільська обласна бібліотека для дітей 
http://www.childlib.dp.ua/ — централізована система бібліотек для дітей м. Дніпропетровськ 
http://biblioteka.lviv.ua/ — централізована бібліотечна система для дітей, м. Львів 

Інтернет-сайти музеїв та картинних галерей україни: 
Http://www.prostir.museum/sites/ua — «музейний простір україни» 
http://namu.kiev.ua/ —національний художній музей україни 
http://www.warmuseum.kiev.ua/ —національний музей історії великої вітчизняної війни 1941 — 1945 років 
http://hutsul.museum/ —національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття 
http://museum.odessa.net/fineartsmuseum/ —одеський художній музей 
http://www.museum.lviv.ua/ —львівський музей історії релігії 
http://lvivgallery.org/ —львівська національна галерея мистецтв 
http://honchar.org.ua/ — музей і. М. Гончара 
http://www.chersonesos.org/— національний заповідник «херсонес таврійський» 
http://www.tmf-museum.kiev.ua/ —музей театрального, музичного і кіномистецтва україни
Категорія: Сторінка бібліотекаря | Додав: shool57
Переглядів: 64 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0  
 
 
 
Ім`я *:
Email *:
 

Календарні свята лютого

14 лютого - День святого Валентина. Багато народів святкують цей день,але в різних країнах він може називатися по-різному: у Норвегії - День романтиків, у Швеції - День усіх сердець, у ряді європейських країн - День закоханих. Незважаючи на те, що День святого Валентина вважається в першу чергу святом закоханих, цього дня обов'язково треба привітати всіх, кого любиш: дідусів і бабусь, братів і сестер, батьків і друзів.

15 лютого - Стрітення . Благословення Сина Божого. За народними уявленнями, літо зустрічається із зимою два рази на рік: на день святої Анни (3 грудня ) й на Стрітеня. Цього дня господарі ворожать на майбутній урожай, виставляючи на ніч тарілку з зерном за поріг. Якщо зранку зерно вкрите росою, значить, урожай буде добрий, а якщо роси немає, значить, поганий.

23 лютого - День захисника Вітчизна. Це дуже популярне свято. Обов’язково в цей день треба вшанувати чоловіків старшого покоління, які захищали нашу Вітчизну від ворогів за років військового лихоліття. Цього дня хлопці й чоловіки звикли бути в центрі уваги. приймати приємні подарунки та побажання. Яка ж історія цього свята? Чому саме 23 лютого стало визначною датою? Заходьте до бібліотеки і читайте книгу "Свята моєї Батьківщини"

24 лютого - День святого Власа. За доби запровадження християнства на Русі не вдалося остаточно знищити всіх язичницьких богів, пам'ять про яких збереглася у фольклорі, географічних назвах і вірування. Одне з таких стародавніх вірувань - про бога Велеса, покровителя великої рогатої худоби. Узагалі, кожної п'ятниці лютого не можна прясти, шити й запрягати худобу, оскільки ці дії загрожують господарям хворобою та неврожаєм.

ЛЮТИЙ

 • 1 лютого
 • 130 років від дня народження Є.І.Замятіна (1884-1937), російського письменника
 • 90 років з часу заснування (1924) Херсонської обласної бібліотеки для дітей
  2 лютого
 • Всесвітній день водно-болотних угідь
 • День бабака
 • Прощена неділя
 • 245 років від дня народження І.А.Крилова (1769-1844), російського письменника і байкаря
 • 185 років від дня народження Альфреда Брема (1829-1884), німецького зоолога
 • 110 років від дня народження В.П.Чкалова (1904-1938), радянського льотчика, Героя Радянського Союзу
  3 лютого
 • 150 років від дня народження В.І.Самійленка (1864-1925), українського поета-лірика, сатирика, перекладача
 • 110 років від дня народження Г.О.Коляди (1904-1941), українського поета, експериментатора у поезії
  4 лютого
 • Міжнародний день боротьби з раком
 • Всесвітній день безпеки Інтернету
 • 160 років від дня народження І.Мидловського (1854-1916), українського актора, театрального діяча і письменника
 • 135 років від дня народження В.Короліва (1879-1941), українського громадського діяча, письменника, видавця
  6 лютого
 • Міжнародний день бармена
  7 лютого
 • 210 років від дня народження М.А.Маркевича (Маркович) (1804-1860), українського історика, етнографа, письменника, автора “Історії Малоросії”
 • 150 років від дня народження Д.А.Гайдамаки (1864-1936), українського актора, режисера
 • 180 років від дня заснування (1834) Херсонського морехідного училища ім. лейтенанта П.П.Шмідта (тепер Херсонська державна морська академія)
  8 лютого
 • 180 років від дня народження Д.І.Мендєлєєва (1834-1907), російського хіміка, педагога, громадського діяча
  9 лютого
 • Міжнародний день стоматолога
 • 140 років від дня народження В.Е.Мейерхольда (1874-1940), російського режисера театру
 • 140 років від дня народження Г.Г.Яременка (1874-1915), українського живописця і графіка
 • 3-9 - Всесвітній тиждень гармонічних міжконфесійних відносин
  10 лютого
 • 230 років з часу заснування (1784) міста Севастополя
 • 95 років від дня народження О.М.Володіна (1919-2001), драматурга
  11 лютого
 • Всесвітній день хворого
 • 180 років від дня народження А.Ф.Кралицького (1834-1894), українського письменника, педагога, культурного діяча
 • 100 років від дня народження Л.М.Письменної (1914-1982), українського прозаїка
 • 85 років з часу створення (1929) держави Ватикан
  12 лютого
 • Трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоанна Золотоустого
 • 205 років від дня народження Чарльза Дарвіна (1809-1882), англійського дослідника природи
 • 205 років від дня народження Авраама Лінкольна (1809-1865), американського державного діяча
 • 175 років від дня народження В.І.Василенка (1839-1914), українського етнографа
 • 125 років від дня народження В.І.Алешка (1889-?), українського письменника
 • 95 років тому (1919) засновано Національну бібліотеку України ім. В.І.Вернадського
  13 лютого
 • Всесвітній день радіо
 • 260 років від дня народження Шарля Талейрана (1754-1838), французького дипломата
 • 230 років від дня народження М .І.Гнєдича (1784-1833), російського поета, перекладача, драматурга
 • 130 років від дня народження Н.Д.Полонської-Василенко (1884-1973), українського історика, дослідника Півдня України
 • 105 років від дня народження В.М.Іванова (1909-1981), українського кінорежисера
  14 лютого
 • День Святого Валентина
 • День комп’ютерника
 • 1145 роківтому помер Кирило (827-869), слов’янський просвітитель, який створив слов’янську азбуку
  15 лютого
 • Стрітення Господнє
 • Міжнародний день боротьби з дитячим раком
 • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
 • 450 років від дня народження Галілео Галілея (1564-1642), італійського вченого
 • 130 років від дня народження В.І.Карбулицького (1884-1908), українського письменника і перекладача
 • 130 років від дня народження В.І.Новицького (1884-1938), українського історика-правника, архівіста
 • 25 років тому (1989) було виведено останній підрозділ Радянської Армії з Афганістану (Постанова Верховної Ради України 344-18 від 20.06.2013 р.)
  16 лютого
 • 185 років від дня народження С.Шараневича (1829-1901), українського історика
  17 лютого
 • День спонтанного прояву доброти
 • 350 років тому загинув І.Богун (?-1664), народний герой, керівник повстання 1659 р.
  18 лютого
 • 55 років з часу організації (1959) Херсонського відділення Спілки письменників України
  20 лютого
 • Всесвітній день соціальної справедливості
 • День соціальної справедливості в Україні
 • Всесвітній день китів
 • 285 років від дня народження Ф.Г.Волкова (1729-1763), засновника першого російського театру
 • 125 років від дня народження Л.М.Ревуцького (1889-1977), українського композитора, музично-громадського діяча
  21 лютого
 • Міжнародний день рідної мови
 • 145 років від дня народження П.О.Нілуса (1869-1943), українського живописця, члена Товариства передвижників
  22 лютого
 • Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  23 лютого
 • День захисника Вітчизни
 • 110 років від дня народження О.М.Згуріді (1904-1998), російського кінорежисера
 • 85 років від дня народження Олексія ІІ (1929), Патріарха Московської та всієї Русі
 • 70 років від дня народження О.І.Янковського (1944), російського актора театру і кіно
 • 440 роківтому (1574) Іван Федоров видав у Львові першу в Україні друковану книгу “Апостол”
  24 лютого
 • Масляна
 • 135 років від дня народження О.І.Реріха (1879-1955), російського філософа
 • 110 років від дня народження В.О.Сперантової (1904-1978), російської актриси театру і кіно
  25 лютого
 • 100 років від дня народження А.І.Островського (1914-1967), російського композитора
  26 лютого
 • 145 років від дня народження Н.К.Крупської (1869-1939), російського державного і партійного діяча
  27 лютого
 • 115 років від дня народження С.В.Руднєва (1899-1943), одного з організаторів і керівників партизанського руху у Великій Вітчизняній війні
 • 110 років від дня народження Л.І.Смілянського (1904-1966), українського письменника
 • 105 років від дня народження Б.А.Мокроусова (1909-1968), російського композитора
  28 лютого
 • День працівників патрульно-постової служби України 

 

Січень

1 СІЧНЯ - НОВИЙ РІК. ЦЕ ОДНЕ ІЗ НАЙБІЛЬШ ТАЄМНИЧИХ, УРОЧИСТИХ І "РОДИННИХ" СВЯТ, ЯКЕ ОБІЦЯЄ ЗДІЙСНЕННЯ МРІЙ КОЖНОМУ, ХТО ВІРИТЬ У ЧУДЕСА. ОЧІКУЮТЬ ДИВА НЕ ТІЛЬКИ ДІТИ, АЛЕ Й ДОРОСЛІ. ВСТУПАЮЧИ ДО НОВОГО РОКУ, КОЖНОМУ З НАС ВАРТО ОЗИРНУТИСЯ НАЗАД, ОЦІНИТИ, ЯК МИ ПОВОДИЛИСЯ МИНУЛОГО РОКУ, ЩО ДОБРОГО ТА ПРИЄМНОГО ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ, ЯКІ СПОГАДИ БЕРЕМО ІЗ СОБОЮ ДО РОКУ НАСТУПНОГО. І ДІЙТИ ВИСНОВКІВ.
6 СІЧНЯ - СВЯТ-ВЕЧІР. ОДНЕ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОДИННИХ СВЯТ, ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ МАГІЧНИХ ДНІВ, КОЛИ КОЖНА СІМ'Я І СЛОВОМ, І ДІЛОМ СТВОРЮВАЛА У СВОЇЙ ОСЕЛІ АТМОСФЕРУ ЗАТИШКУ, БАГАТСТВА, ЩАСТЯ Й МИРУ.
7 СІЧНЯ - РІЗДВО ХРИСТОВЕ. ЦЕ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ СИНА БОЖОГО НА ЗЕМЛІ. ВІД ЦЬОГО ДНЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВІДЛІК ЧАСУ. ДУЖЕ ДАВНЬОЮ Є УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ МИРИТИСЯ В ЦЕЙ ДЕНЬ, ПРОБАЧИТИ ОДНЕ ОДНОМУ ОБРАЗИ ВІЛЬНІ Й МИМОВІЛЬНІ, ЩОБ НА ПОВНУ МІРУ ВІДЧУТИ РАДІСТЬ ЖИТТЯ.
13 СІЧНЯ - ЩЕДРИЙ ВЕЧІР (СВЯТО МЕЛАНКИ). У ЦІЛОМУ ЦЯ НІЧ СПОВНЕНА МАГІЧНИХ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗГАДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОДИННОГО ДОБРОБУТУ ТА ЩАСТЯ НА ВЕСЬ НАСТУПНИЙ РІК.
14 СІЧНЯ - НОВИЙ РІК ЗА СТАРИМ СТИЛЕМ
18 СІЧНЯ - ГОЛОДНА КУТЯ (ДРУГИЙ СВЯТ-ВЕЧІР), ЦЬОГО ДНЯ ВСІ ВІРУЮЧІ ЛЮДИ ДОТРИМУЮТЬСЯ СУВОРОГО ПОСТУ - НІЧОГО НЕ ЇДЯТЬ. ПІСЛЯ СВЯТКОВОЇ ВЕЧЕРІ ПОВИННІ "ПРОГНАТИ" КУТЮ - НА ВУЛИЦІ, Б'ЮЧИ ПАЛИЦЕЮ В ПРИЧІЛЬНИЙ КУТ. ЗА ПЕРЕКАЗАМИ, ЩЕ ЗАПОРОЗЬКІ КОЗАКИ КУТЮ ПРОГАНЯЛИ НА СІЧІ, АЛЕ В ДУЖЕ СВОЄРІДНИЙ СПОСІБ - ЗЧИНЯЮЧИ СТРІЛЯНИНУ.
19 СІЧНЯ - ВОДОХРЕЩЕ. СВЯТО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ОСВЯЧЕННЯМ ВОДИ. ЩОБ СВЯЧЕНА ВОДА ПРИНОСИЛА КОРИСТЬ, НЕОБХІДНО ДБАТИ ПРО ЧИСТОТУ ВЛАСНИХ ДУМОК І ВЧИНКІВ.
22 СІЧНЯ - ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ. СОБОРНІСТЬ БУЛА НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВОЮ, ПЕВНОЮ МІРОЮ СИМВОЛІЧНОЮ, ОСКІЛЬКИ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ БУЛО ДАВНЬОЮ ЗАПОВІТНОЮ МРІЄЮ НАШОГО НАРОДУ. ДЛЯ ЖИТЕЛІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЦЕЙ ДЕНЬ Є ВАЖЛИВИМ НАЦІОНАЛЬНИМ СВЯТОМ, ЙОГО СВЯТКУВАННЯ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ УРОЧИСТОСТЯМИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ.

 

22 січня - День Соборності України

 

Шановні колеги!
 
Вітаю всіх із Новим роком, 
З всіма Різдвяними Святами! 
Нехай життя із кожним кроком 
Ваш дім наповнює скарбами! 
 
Нехай тепло людських сердець 
Вам душу щиро зігріває, 
І переможних справ вінець 
Хай Вашу голову вінчає! 
 
Хай ширшим стане друзів коло: 
Протягне руку всякий стрічний, 
І буде кожен день казковим 

 

Як ніч Різдвяна й Новорічна! 

Читацька конференція за романом П.Куліша "Чорна рада"

Виставка літератури 

"Козацькому роду нема переводу"

Березень • БЕРЕЗЕНЬ

  1 березня
 • Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом
 • Всесвітній день цивільної оборони
 • Свято початку весни “Мерцішор”
 • Всесвітній день імунітету
 • Всесвітній день кішок
  2 березня
 • 195 років від дня народження М.М.Сементовського (1819-1879), українського історика-краєзнавця, етнографа, письменника
 • 190 років від дня народження К.Д.Ушинського (1824-1871), російського педагога
 • 190 років від дня народження Бедржіха Сметани (1824-1884), чеського композитора, піаніста, диригента, педагога, музично-громадського діяча
 • 155 років від дня народження Шолом-Алейхема (Ш.Н.Рабинович) (1859-1916), єврейського прозаїка
 • 110 років від дня народження Ф.Г.Кириченка (1904-?), українського селекціонера, який вперше в історії селекції вивів для степових районів озиму тверду пшеницю
 • 90 років від дня народження А.-Г.Горбач (1924), видавця, літературознавця, перекладача і популяризатора українських творів ( Німеччина)
  3 березня
 • Всесвітній день миру для письменника
 • Починається великий піст
 • 115 років від дня народження Ю.К.Олеші (1899-1960), російського прозаїка, драматурга
 • 85 років від дня народження І.П.Токмакової (1929), російського поета і драматурга
  4 березня
 • 155 років від дня народження К.О.Білиловського (1859-1938), українського поета, культурного діяча, доктора медицини і хірургії
 • 65 років від дня народження В.М.Івасюка (1949-1979), українського поета і композитора
  6 березня
 • Всесвітній день боротьби з глаукомою
 • Міжнародний день пам’яті загиблих журналістів
 • 395 років від дня народження Сірано де Бержерака (1619-1655), французького письменника
 • 140 років від дня народження М.Бердяєва (1874-1948), російського філософа
 • 125 років від дня народження Хамзи Хакім-заде Ніязі (1889-1929), узбецького поета і драматурга
 • 85 років від дня народження Ф.А.Іскандера (1929), абхазького поета, прозаїка
 • 70 років від дня народження М.М.Жванецького (1944), російського сатирика
  7 березня
 • День професійного сержанта в Україні
 • 125 років від дня народження А.Любченка (1889-1945), українського письменника
 • 90 років від дня народження Кобо Абе (1924-1993), японського письменника
  8 березня
 • Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир
 • Міжнародний жіночий день
 • День землевпорядника
  9-10 березня
 • Шевченківські дні
  9 березня
 • Міжнародний день ді-джея
 • 560 років від дня народження Америго Веспучі (1454-1512), італійського мореплавця
 • 200 років від дня народження Т.Г.Шевченка (1814-1861) (Указ Президента України №257/2012 від 11.04.12)
 • 105 років від дня народження Є.П.Пономаренка (1909- 1994), українського актора
 • 80 років від дня народження Ю.О.Гагаріна (1934-1968), першого у світі космонавта
 • 80 років від дня народження М.Є.Волонтира (1934), молдавського актора
  10 березня
 • 110 років від дня народження Докії Гуменної (1904-1993), української письменниці
  11 березня
 • 450 роківтому (1564) вийшла з друку перша точно датована російська друкована книга “Апостол” І.Федорова та Т.Мстиславця
 • 130 років від дня народження П.К.Батюка (1884-1973), українського композитора, фольклориста, педагога
  13 березня
 • День визволення (1944) м. Херсона від німецько-фашистських загарбників
  14 березня
 • Міжнародний день боротьби проти гребель, за річки, воду, життя
 • Міжнародний день числа «Пі»
 • Свято Явдохи
 • 210 років від дня народження Йоганна Штрауса (батька) (1804-1849), австрійського скрипаля, композитора, диригента
 • 135 років від дня народження Альберта Ейнштейна (1879-1955), фізика-теоретика, творця теорії відносності
 • 115 років від дня народження О.Вільшини (1899-1924), українського поета
 • 100 роківтому (1914) льотчиком Петром Нестеровим здійснено перший авіапереліт за маршрутом Київ-Одеса
  15 березня
 • Всесвітній день захисту прав споживача
 • 90 років від дня народження Ю.В.Бондарева (1924), російського письменника
  16 березня
 • День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
 • День планетаріїв
 • 155 років від дня народження О.С.Попова (1859-1906), російського фізика та електротехніка
 • 130 років від дня народження О.М.Бєляєва (1884-1942), російського письменника-фантаста
 • 120 років від дня народження Ю.Драгана (1894-1926), українського поета
  17 березня
 • 70 років з часу остаточного визволення (1944) Херсонської області від німецько-фашистських окупантів
 • 95 років від дня народження О.Ф.Коломійця (1919-1994), українського драматурга
  18 березня
 • День працівника податкової та митної справи України (Указ Президента України від 11.10.2013 №554/2013)
 • 170 років від дня народження М.А.Римського-Корсакова (1844-1908), російського композитора
 • 110 років від дня народження Марка Вороного (1904-1941), українського поета
 • 80 років від дня народження Л.К.Федоровської (1934), українського літературного критика, яка живе у м. Херсоні
  19 березня
 • 90 років від дня народження Л.О.Куліджанова (1924-2002), російського кінорежисера
 • 55 років з часу заснування (1959) Херсонської студії телебачення
  20 березня
 • Міжнародний день франкофонії
 • Міжнародний день щастя
 • Всесвітній день Землі
 • День весняного рівнодення
  21-27 березня
 • Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму і расової дискримінації
  21 березня
 • Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
 • Міжнародний день лісів
 • Міжнародний день людини з синдромом Дауна
 • Всесвітній день поезії
 • Всесвітній день сну
 • Міжнародний день лялькаря
 • Міжнародний день Навруз
 • 175 років від дня народження М.П.Мусоргського (1839-1881), російського композитора
 • 160 років від дня народження П.А.Думки (1854-1918), українського поета, публіциста і громадського діяча
 • 130 років від дня народження О.О.Шовкуненка (1884-1974), українського живописця, життя якого пов’язане з Херсонщиною
 • 125 років від дня народження О.М.Вертинського (1889-1957), російського актора, поета, композитора
 • 85 років від дня народження Ю.М.Мушкетика (1929), українського письменника
  22 березня
 • День Сорока Святих
 • День Балтійського моря
 • Всесвітній день водних ресурсів
 • День таксиста
 • 415 років від дня народження Антоніса Ван Дейка (1599-1641), фламандського живописця
  23 березня
 • Всесвітній метеорологічний день
 • 90 років від дня народження О.О.Палажченка (1924-1979), українського письменника
  23 березня – 06 квітня
 • 360 років з часу переговорів (1654) українського посольства з російським урядом. Прийнято Березневі статті, за якими Україна отримала автономію
  24 березня
 • Міжнародний день права на встановлення істини у відношенні грубих прав людини та гідності жертв
 • Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз
 • Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
 • День фтизіатра
 • 185 років від дня народження І.О.Затиркевича (1829-1902), українського письменника
 • 180 років від дня народження Вільяма Морріса (1834-1896), англійського письменника, художника, перекладача, громадського діяча
 • 145 років від дня народження О.Л.Кисілевської (Сіменович) (1869-1956), української письменниці, громадсько-політичного і культурного діяча, видавця
  25 березня
 • Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
 • Міжнародний день солідарності з затриманими та зниклими безвісти колегами
 • День Служби безпеки України
  26 березня
 • День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
  27 березня
 • Міжнародний день театру
 • Всесвітній день нефролога
  28 березня
 • 305 років від дня народження О.Г. Розумовського (1709-1771), російського державного діяча, фельдмаршала
  29 березня
 • Година Землі
 • 145 років від дня народження Л.Старицької-Черняківської (1869-1941), української письменниці, перекладачки, громадської діячки
  30 березня
 • Теплого Олекси
 • 70 років з часу утворення (1944) Херсонської області
  31 березня
 • 100 років від дня народження Л.М.Новиченка (1914), українського літературознавця, критика
  У березні виповнюється:
 • 285 років від дня народження Іоанна Леванди (І.В.Сікачка) (1734-1814), українського письменника, церковного проповідника

Немає коментарів:

Дописати коментар

 

 Виставка літератури

"Стежками партизанської слави"

ВЕСНА

БЕРЕЗЕНЬ - ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ ВЕСНИ - ЗА СТАРИХ ЧАСІВ ВВАЖАВСЯ СВЯЩЕННИМ МІСЯЦЕМ У БАГАТЬОХ НАРОДІВ. ЗОКРЕМА, СТАРОДАВНІ РИМЛЯНИ В БЕРЕЗНІ ВІДЗНАЧАЛИ СВЯТО КІБЕЛИ, ОПЛАКУВАЛИ АТТІСА - СОНЦЕ, ЩО В ЦЮ ПОРУ ПОВЕРТАЄ НА ВЕСНУ. А ВЖЕ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ ДАВНІ РИМЛЯНИ ВЕСЕЛИЛИСЯ Й РАДІЛИ "ОФІЦІЙНОМУ" ПРИХОДУ ВЕСНИ. В ІНДІЙЦІВ НА ЦЮ ПОРУ ПРИПАДАЛО СВЯТО НА ЧЕСТЬ БОГИНІ ДУРГИ. ОСІРІС - СИМВОЛ СОНЦЯ ДЛЯ ДАВНІХ ЄГИПТЯН - УШАНОВУВАВСЯ В ЦЮ ПОРУ ПОРУ:ВІН НАБИРАВСЯ НОВИХ СИЛ НАВЕСНІ Й СЛАБШАВ ІЗ НАБЛИЖЕННЯМ ЗИМИ. НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ ПРИЙНЯТО БУЛО НОСИТИ НА ЗНАК СВЯТКУВАННЯ ПАЛЬМОВІ ГІЛКИ. ДАВНІ ЧЕХИ Й НІМЦІ ВВАЖАЛИ ПОЧАТОК БЕРЕЗНЯ ПОЧАТКОМ ВЕСНИ ТА СВІТОБУДОВИ. ДАВНІ ПЕРСИ СВЯТКУВАЛИ В БЕРЕЗНІ НОВОЛІТТЯ, А ЮДЕЇ - НОВИЙ СВЯТИЙ РІК. ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ СУПРОВОДЖУВАЛИ ЗУСТРІЧ ВЕСНИ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯМИ, СПІВАМИ Й ІГРАМИ.
8 БЕРЕЗНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ. НАПЕВНО, НЕМАЄ СЕРЕД НАС ЖОДНОЇ ЛЮДИНИ, ЯКА НЕ ЗНАЄ ПРО ІСНУВАННЯ ЦЬОГО ПРЕКРАСНОГО СВЯТА. ЦЬОГО ДНЯ МИ ВІТАЄМО НАШИХ МАТУСЬ, БАБУСЬ, СЕСТЕР, УЧИТЕЛЬОК, ПОДРУГ - УСІХ ЖІНОК, ЯКИХ ЛЮБИМО, ПОВАЖАЄМО, ЯКИМ ХОЧЕМО ЗРОБИТИ ПРИЄМНІСТЬ. ЦЕ СВЯТО ВЕСНИ, КРАСИ Й ЛЮБОВІ. ОБОВ'ЯЗКОВО В ЦЕЙ ДЕНЬ ВІТАЮТЬ ЖІНОК І НА РОБОТІ, І ВДОМА.
8 БЕРЕЗНЯ 1908 РОКУ РОБІТНИЦІ МІСТА НЬЮ-ЙОРК, ВИСНАЖЕНІ Й ДОВЕДЕНІ ДО РОЗПАЧУ НЕВИМОВНО ВАЖКОЮ РОБОТОЮ ТА УМОВАМИ ПРАЦІ, ВИЙШЛИ НА ВУЛИЦІ, ЩОБ ВІДСТОЮВАТИ СВОЇ ПРАВА. ПОЛІЦІЇ НАМАГАЛИСЯ РОЗІГНАТИ НАТОВП, АЛЕ ЖОДНІ ЗАХОДИ НЕ БУЛИ ДІЄВИМИ - ЖІНКИ БУЛИ НАЛАШТОВАНІ РІШУЧЕ. УРЕШТІ-РЕШТ РОБОТОДАВЦІ ПОГОДИЛИСЯ ВИКОНАТИ ОСНОВНУ ЧАСТИНУ ВИМОГ.
ПІЗНІШЕ, НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖІНОК(1910 РІК) НІМЕЦЬКА РЕВОЛЮЦІОНЕРКА КЛАРА ЦЕТКІН ЗАПРОПОНУВАЛА ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ЩОДО ЩОРІЧНОГО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ДНЯ. КОЛИ ЙОГО ВИРІШЕНО БУЛО СВЯТКУВАТИ? ЯСНА РІЧ, 8 БЕРЕЗНЯ - НА ЗГАДКУ ПРО ТУ ДОСИТЬ УСПІШНУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ!
ПОВНОЮ МІРОЮ МІЖНАРОДНИЙ ЦЕЙ ДЕНЬ СТАВ У 1914 РОЦІ, КОЛИ ЙОГО ОДНОЧАСНО ВІДЗНАЧИЛИ ЖІНКИ РІЗНИХ КРАЇН: УГОРЩИНИ, АВСТРІЇ, НІДЕРЛАНДІВ, НІМЕЧЧИНИ,США,РОСІЇ,ШВЕЙЦАРІЇ ТА ІНШІ. ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ, АЛЕ ЩЕ Й СВЯТО СОЛІДАРНОСТІ В БОРОТЬБІ ЗА МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДЕЙ. А ДЛЯ ДІТЕЙ ЦЕ В ПЕРШУ ЧЕРГУ СВЯТО МАМИ.
МАСЛЯНА. МАСЛЯНА СИМВОЛІЗУЄ ПРОВОДИ ЗИМИ ТА ЗУСТРІЧ ІЗ ВЕСНОЮ. ЗА ЦЕРКОВНОЮ ТРАДИЦІЄЮ, ТИЖДЕНЬ НАЗИВАЄТЬСЯ СИРНИМ АБО М'ЯСОПУСТНИМИ - ЧЕРЕЗ НАБІР СТРАВ, ЯКІ ПРИЙНЯТО ГОТУВАТИ ПРОТЯГОМ ЦЬОГО ПЕРІОДУ.
ЦЕ СВЯТО НЕ ЗАКРІПЛЕНЕ ЗА ПЕВНИМ ДНЕМ НА КАЛЕНДАРІ, ВОНО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ПОСТОМ.
14 БЕРЕЗНЯ. ЯВДОХИ. САМЕ ЦЕЙ ДЕНЬ, ВІДПОВІДНО ДО НАРОДНОЇ ТРАДИЦІЇ, ВВАЖАЄТЬСЯ ПЕРШИМ ДНЕМ ВЕСНИ. ДІТИ, УПЕРШЕ ПОБАЧИВШИ НАВЕСНІ ЛАСТІВКУ, БЕРУТЬ ЖМЕНЮ ЗЕМЛІ, КИДАЮТЬ ЇЇ ВСЛІД ЛАСТІВЦІ - "НА ГНІЗДО", БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, ЩО ЦЕ ПРИСКОРЮЄ ПРИХІД ВЕСНИ. ДОБРИЙ ГОСПОДАР ОБОВ’ЯЗКОВО ЗРІЖЕ СУХІ ГІЛКИ ДЕРЕВ У САДУ. НАРОДНІ ПРИКМЕТИ ЯКЩО ЦЬОГО ДНЯ РОЗТАНУВ СНІГ, ЗНАЧИТЬ, РІК БУДЕ БАГАТИЙ НА МЕД. ХУРТОВИНА В ЦЕЙ ДЕНЬ ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО ПІЗНІЙ ПРИХІД ВЕСНИ.
21 БЕРЕЗНЯ ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ. ЗЕМЛЯ - ЦЕ ЧУДОВА ПЛАНЕТА, НА ЯКІЙ МИ ЖИВЕМО. ВОНА ТРЕТЯ ВІД СОНЦЯ ТА П'ЯТА З НАЙБІЛЬШИХ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ. ПРИБЛИЗНІ ОБРИСИ ТА РОЗМІРИ ЗЕМЛІ ВІДОМІ ВЖЕ ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ РОКІВ. ВАЖКО ПОВІРИТИ, АЛЕ ЩЕ В ІІІ СТОЛІТТІ ДО Н.Е. БУЛО ДОСИТЬ ТОЧНО РОЗРАХОВАНО РАДІУС ПЛАНЕТИ. ЗРОБИВ ЦЕ ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ УЧЕНИЙ ЕРАТОСФЕН. ЗЕМЛЯ - НАША СПІЛЬНА ЗАТИШНА ДОМІВКА. ВОНА БАГАТА НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, МАЄ В ЦІЛОМУ ДОСИТЬ-ТАКИ СПРИЯТЛИВИЙ КЛІМАТ. УЧЕНІ ПОКИ ЩО ВИЯВИЛИ ЖИТТЯ ТІЛЬКИ НА НАШІЙ ПЛАНЕТІ, ЦІЛКОМ МОЖЛИВО, ЩО В СОНЯЧНІЙ СИСТЕМІ ЗЕМЛЯ - ЄДИНА ПЛАНЕТА, НА ЯКІЙ ІСНУЄ ЖИТТЯ. ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗЕМЛІ ПРОГОЛОШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИМ СЕКРЕТАРЕМ ООН У БЕРЕЗНІ 1971 РОКУ. ВІДТОДІ ВІН ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ЩОРОКУ В ДЕНЬ ВЕСНЯНОГО РІВНОДЕННЯ. У ЦЕЙ ДЕНЬ ЗА ТРАДИЦІЄЮ ДЗВОНИТЬ ДЗВІН МИРУ.
30 БЕРЕЗНЯ ТЕПЛИЙ ОЛЕКСА. ЦЕЙ ДЕНЬ ЗНАМЕНУЄ ПОЧАТОК РОБОТИ ПАСІЧНИКІВ. ЩЕ ОДНЕ ЦІКАВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ З ПТАХАМИ. НАРОД ВВАЖАЄ, ЩО САМЕ ЦЬОГО ДНЯ ВОРОН КУПАЄ ВЛАСНИХ ДІТОЧОК, БЛАГОСЛОВЛЯЄ ЇХ І ВІДПУСКАЄ "В ЛЮДИ", НА САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ.

22 вересня  бібліотекарем школи проведено годину спілкування "Розвиток партизанського руху на Закарпатті під час Другої світової війни"

Вересневі свята

1 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ ЗНАНЬ. ЦЕЙ ДЕНЬ - ДУЖЕ ЗНАЧУЩИЙ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЇХНІХ БАТЬКІВ. НА КАЛЕНДАРІ ВІН НЕ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ ЧЕРВОНИМ КОЛЬОРОМ, АЛЕ ЦЕ ВЕЛИКЕ СВЯТО, УСІ ДОРОГИ ЦЬОГО ДНЯ ВЕДУТЬ ДО ШКОЛИ СВЯТКОВО ВДЯГНЕНИХ ДІТЕЙ, ЇХНІХ БАТЬКІВ, ДІДУСІВ І БАБУСЬ, А ТАКОЖ ЧИСЛЕННИХ ДРУЗІВ. ДЕНЬ ЗНАНЬ - ЦЕ СВЯТО ЗУСТРІЧІ ПІСЛЯ ДОВГОГО ЛІТА. ДЛЯ НАЙМЕНШИХ - ПЕРШОКЛАСНИКІВ - ЦЕ ДЕНЬ ЗНАЙОМСТВА ЗІ ШКОЛОЮ. ДІТИ ХВИЛЮЮТЬСЯ, АЛЕ ТРИМАЮТЬСЯ ЧУДОВО, ГОТОВІ ДО ПРИЄМНОЇ ЗУСТРІЧІ З ПЕРШИМ УЧИТЕЛЕМ, ЯКИЙ ПОВЕДЕ ЇХ ЗАХОПЛЮЮЧОЮ ДОРОГОЮ ЗНАНЬ.
14 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ СЕМЕНА. ЦЕ СВЯТО ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОВПНИКА ТА ЙОГО МАТЕРІ МАРФИ, НАРОДНИЙ ВАРІАНТ НАЗВИ - ДЕНЬ СЕМЕНА. У ЦЕЙ ДЕНЬ ПОЧИНАЛИСЬ ВЕЧОРНИЦІ, САМЕ ВІД СЕМЕНА ЛЮДИ ВЖЕ КОПАЛИ КАРТОПЛЮ. ЗА НАРОДНИМИ УЯВЛЕННЯМИ, ЯКЩО СПЕКТИ НОВУ КАРТОПЛЮ ТА ПОГРІТИ НЕЮ РУКИ, ТО ВОНИ НЕ БУДУТЬ МЕРЗНУТИ ВСЮ ЗИМУ.
16 ВЕРЕСНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ. ОЗОНОВИЙ ШАРЗАХИЩАЄ ВСЕ ЖИВЕ НА ЗЕМЛІ ВІД ЗГУБНОГО ВПЛИВУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО СОНЯЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЬОГО ШАРУ Є ОДНІЄЮ З ПЕРШОРЯДНИХ ДЛЯ ВСІХ КРАЇН СВІТУ. ДЕВІЗОМ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ Є ТАКИЙ: "ЗБЕРЕЖИ НЕБО: ЗАХИСТИ СЕБЕ - ЗАХИСТИ ОЗОНОВИЙ ШАР".
21 ВЕРЕСНЯ - ДРУГА ПРЕЧИСТА, МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ. ПОВНА НАЗВА - СВЯТО РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. СВЯТКУЄТЬСЯ ЯК ДЕНЬ, КОЛИ ПОЧАЛИ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЗАХОДИ БОЖІ ЩОДО СПАСІННЯ РОДУ ЛЮДСЬКОГО ВІД ДИЯВОЛЬСЬКИХ ВИТІВОК. ЗА НАРОДНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ, НА ДРУГУ ПРЕЧИСТУ В УКРАЇНІ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ДОЩОВА ПОГОДА.
30 ВЕРЕСНЯ - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК.

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

«Виховуємо громадянина –патріота України»

Патріотичне виховання-це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується.

 

В.Сухомлинський

09 вересня у шкільній бібліотеці проходила посвята у читачі

07 вересня бібліотекарем школи проведено біблотечний урок на тему: "Елементи книги, читацьке призначення книг"

27 квітня бібліотекарем школи Іваном Васильовичем Хвастою

проведено годину спілкування з учнями 9-х класів на тему

"Чорнобиль - скорбота пам'яті людської"

Виставка "Чорнобиль - скорбота пам'яті людської"


23 квітня 2015 року бібліотекарем школи Хвастою І.В. здійснено

рейд-перевірку збереження підручників учнями 1-11-х класів.

Книга – наш друг і вчитель

 

Книги – кораблі думки,
які плавають хвилями часу 
і несуть свій дорогоцінний 
вантаж від покоління до 
покоління.
Френсіс Бекон

Книга – це найвище творіння людського розуму, невичерпне джерело знань. Спілкування з книгою допомагає дитині оволодіти повною сумою цих знань, засвоїти соціальний досвід попередніх поколінь, прилучає її до культурних надбань і цінностей українського народу, його звичаїв і традицій. Книга – головний засіб навчання.
Ось чому в школі велику увагу приділяють пошуку цілеспрямованих активних форм пропаганди літератури, а також збереженню шкільних підручників.
В нашій школі діє актив бібліотеки. Активісти допомагають проводити виховні заходи, працюють на абоненті, слідкують за розташуванням книг на полицях та проводять роботу із перевірки стану збереження шкільних підручників.

Завершився тиждень "Живи, книго!" Було проведено перевірку підручників у всіх класах

Результати перевірки показали ,що учні відповідально ставляться до підготовки підручників до навчального року.

Найкращі результати мають класи: 6 клас (кл.керівник                                                 )

8 клас (кл.керівник .)

9 клас (кл. керівник )

 

1А (кл. керівник )

1Б (кл. керівник )

2 (кл. керівник .)

3 (кл. керівник )

Молодці! Так тримати!!!

В інших класах не всі учні відповідально ставляться до книжок,тому через тиждень відбудеться повторна перевірка

 

12 березня 2015 року бібліотекарем школи Іваном Васильовичем Хвастою проведено бібліотечний урок на тему

«Т.Г.Шевченко – співець тяжкої дитячої долі»

9 березня 2015 року бібліотекарем школи Іваном Васильовичем Хвастою

влаштовано книжкову виставку на тему «Шевченкове слово у віках не старіє»

29 січня 2015 року, бібліотекарем школи

Іваном Васильовичем Хвастою проведено годину спілкування з учнями 11-Б класу на тему

«Крути: символ патріотизму й жертовності в боротьбі за державну незалежність України» 

 

Сучасна бібліотека як науково-інформаційний центр навчального закладу

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них - шкільна бібліотека, як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце.

Основними завданнями шкільної бібліотеки є: інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань самоосвіти вчителів, виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

Забезпечуючи реалізацію таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритетність читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення, підвищення інформаційної, освітньої, культурологічна, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, шкільна бібліотека прагне до формування системи інформаційної підтримки освіти.

Шкільна бібліотека - інформаційний центр школи, основними напрямками роботи якої є:

- надання інформаційно-бібліографічної допомоги учням у оволодінні основами наук;

- інформаційна допомога батькам в вихованні та розвитку інтересу до читання, любові до книги, вихованні дітей;

 

- виховування в учнів інформаційної культури.

Виставка до Дня Соборності України

Історія бібліотеки Плосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

З 1945 року у селі Плоске працювала семирічна школа. Директором був Білей Павло Васильович, заступником Хваста Іван Андрійович. Обидва були представниками чехословатської вчительської генерації. У 1952 року директором Плосківської семирічної школи став Мотуз Василь Минович, який був представником тієї генерації, яких надсилали з Великої України піднімати рівень освіти у Закарпатті. При його директоруванні і згадується про бібліотеку. 9 травня 1953 року він підписав наказ Звільнити з роботи зав. бібліотекою Туряницю Софію Іванівну, а майно передати Калинич Анні Федорівні. З 25 лютого 1957 року бібліотекарем школи працювала Лізанець Марта Василівна, яка 14 вересня 1966 року була переведена з посади шкільного бібліотекаря, старшою піонервожатою.

         17 квітня 1959 року відбувся перехід з 7 річної освіти на 8-річну, а 10- річної на 11-річну. Директор школи Брусо Василь Ілліч видав наказ 24 січня 1966 року про призначення бібліотекарем Плосківської 8-річної школи Білея Василя Михайловича, який був звільнений з роботи 18 серпня 1967 року у зв’язку з виїздом на стаціонарне навчання в Ужгородський Університет. Літератури на той час налічувалося 1370 примірників. З 1 вересня 1967 року бібліотекарем школи призначено Білей Антоніну Сименівну. Вона працювала до 29 серпня 1969 року.

          У 1967 року у с. Плоске відкрито середню школу.29 серпня 1969 р. директор Брусо Василь Ілліч видав наказ призначити бібліотекарем Плосківської середньої школи Пічкар Марію Юрівну, яка працювала до 1972р. 1 вересня 1972 р. бібліотекарем школи було призначено Вайсмен Лілію Андріївну. Бібліотечний фонд згідно інвентарних книг складав 3094 примірники. У 1974 році бібліотекаршколи було призначено Горват Тамару Петрівну. 1 вересня 1975 року завідуючим бібліотекою було призначено Хвасту Івана Васильовича, який працює і поданий час. Книжковий фонд бібліотеки станом на 20 вересня 2013 року складає 13269 примірників, у тому числі підручників 5353 примірники

Пам'ятка для учня

ЯК БЕРЕГТИ КНИГУ

1. Не можна брати книгу брудними руками. Коли сідаєте читати, погляньте на свої руки, чи чисті вони? Подивіться на стіл - чистий він, сухий? 2. Дехто перед тим, як перегорнути сторінку, обов'язково лизне палець. Робити так не слід, бо від цього псуються сторінки, забруднюються аркуші. Брати в руки книгу неприємно і небезпечно. Отож, потрібно думати не лише про здоров'я книги, але й про своє власне. 3. Перегортати сторінки можна лише за верхній куточок. Якщо перегортати за нижній, то швидко зітруться цифри, які позначають номери сторінок. 4. Класти в книгу олівець чи ручку теж не треба. Від цього псується обкладинка. Краще користуватися закладкою. 5. Носити книги бажано в папці. 6. Дехто з вас читає книгу під час їди. Оце вже зовсім неприпустимо. Обов'язково залишити пляму, зіпсуєте книгу.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА:

1. Сидіти потрібно лише прямо, не горбитися, бо виростите сутулими. Це негарно і погано для здоров'я. Лежачи теж не читайте, бо від цього псується зір.

2. Книга повинна бути добре освітленою. Потрібно, щоб світло падало зверху або з лівої сторони. При слабкому освітленні ваші очі швидко втомлюються. Не забувайте, що їм потрібно давати перепочити.

3. Дуже важливо тримати книгу на відстані не менше 30см від очей. Варто відміряти лінійкою 30см і запам'ятати цю відстань. Якщо ви будете стежити за цим, згодом це стане звичкою. Дотримуючись цих простих правил, ви значно продовжите життя вашому найкращому другові - книзі, і зовсім не нашкодите своєму здоров'я

Календарні свята вересня

14 ВЕРЕСНЯ - ДЕНЬ СЕМЕНА.

Це свято преподобного Симеона Стовпника та його матері Марфи, народний варіант назви - день Семена. Він започаткував новий вид подвижинцтва - стовпництво. А справа в тому, що якось замкнувся у стовпі заввишки чотири метри та жив у цьому стовпі майже п'ятдесят років, віддаючи весь свій час молитвам та пророцтвам. За козацьких часів у цей день хлопців уперше "садовили на коні", проводили пострижини - це важлива подія в житті молодого вояка. У цей день починались вечорниці, саме від Семена люди вже копали картоплю. За народними уявленнями, якщо спекти нову картоплю та погріти нею руки, то вони не будуть мерзнути всю зиму.

16 ВЕРЕСНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ.

Озоновий шарзахищає все живе на Землі від згубного впливу ультрафіолетового сонячного опромінення. Проблема збереження цього шару є однією з першорядних для всіх країн світу. Девізом Міжнародного дня збереження озонового шару є такий: "Збережи небо: захисти себе - захисти озоновий шар". Цією проблемою переймається безліч учених, екологів, промисловців та людей інших професій. Любі друзі, давайте прислухатися до закликів екологів . Адже не можна позбавляти нашу прекрасну планету - нашу домівку - такого необхідного всім нам захисту. Не буде озонового шару - не буде й життя на Землі.

21 ВЕРЕСНЯ - ДРУГА ПРЕЧИСТА, МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ.

Повна назва - свято Різдва Пресвятої Богородиці. Святкується як день, коли почали здійснюватися заходи Божі щодо спасіння роду людського від диявольських витівок. За народними спостереженнями, на Другу Пречисту в Україні встановлюється дощова погода.

А тепер довідка щодо Міжнародного дня миру. Це свято відзначається з 1968 року. Проголосив його папа римський Павло VI. Можливо, саме тому, що свято було "створене" священиком, основною думкою цього дня є теза: "Пробач, і ти отримаєш мир". Символом міжнародної солідарності всіх є дзвін миру. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвоні зробленого напис, який проголошує приблизно таке: "Хай буде всезагальний мир в усьому світі". Останнім часом з'явилася певною мірою нова традиція святкування Міжнародного дня миру. Генеральна Асамблея постановила щорічно святкувати цей день 21 вересня як "день глобального припинення вогню й ненасильства". У зв'язку із цим було закликано всі країни та всіх людей припинити військові дії на цілу добу. Отже, уряди різних країн повинні усвідомити глобальне значення Міжнародного дня миру, а ми для початку маємо навчитися жити в мирі одне з одним.

30 ВЕРЕСНЯ - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК

Жовтень

1 ЖОВТНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ
3 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
5 ЖОВТНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
14 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
24 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ООН

Листопад

9 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
14 ЛИСТОПАДА - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ДІАБЕТ
16 ЛИСТОПАДА - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ТЕРПИМОСТІ (ТОЛЕРАНТНОСТІ)
17 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ СТУДЕНТА
20 ЛИСТОПАДА - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДИТИНИ
21ЛИСТОПАДА - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
22 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ СВОБОДИ
25 ЛИСТОПАДА - 200 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ПИРОГОВА(1810-1881),РОСІЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ХІРУРГА АНАТОМА, ПЕДАГОГА І ГРОМАДСЬКОГО ДІЯЧА 26 ЛИСТОПАДА - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ІНФОРМАЦІЇ
27 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІ ТА ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСИЙ
30 ЛИСТОПАДА - 175 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МАРКА ТВЕНА(1835- 1910), АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ОСНОВОПОЛОЖНИКА АМЕРИКАНСЬКОГО КИТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ

Грудень

1 ГРУДНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ
4 ГРУДНЯ - ВВЕДЕННЯ (ПЕРША ПРЕЧИСТА)
6 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
10 ГРУДНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
19 ГРУДНЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

Облік масової роботи

 

 

№ п/п

Зміст  роботи

Час проведення

Хто відповідає

Клас

1

Дитячий ранок «Книги – вікна, крізь які проглядає душа»

01.10

Хваста І.В.

4, 8

2

Бібліотечний урок на темі «Книжка та її довідковий апарат»

06.10

Хваста І.В.

5

3

Бесіда «Бібліотека – будинок, де живуть книги»

08.10

Хваста І.В.

1

4

Заняття палітурного гуртка «Книжкова лікарня»

10.10

Хваста І.В.

Гуртківці

5

Турнір книгоманів. Інтелектуальна гра

13.10

Хваста І.В.

9-10

6

Година спілкування «Дім без книги – як життя без сонця»

15.10

Хваста І.В.

Гудачок Н.Г.

3

7

Бесіда «Елемент книги, читацьке призначення книг»

16.10

Хваста І.В.

Сегеді Л.В.

2

8

Правила поводження з книгою. Рейд по перевірці збереження підручників

17.10

Хваста І.В.

Актив бібліотеки

1-11

9

Бібліотечний урок «Історія виникнення книги. Найбільші бібліотеки України»

20.10

Хваста І.В.

8

10

Бібліотечний урок «Іван Федоров – засновник книгодрукування в Україні та Росії»

21.10

Хваста І.В.

7

11

Відкрита година «Сучасний учень і культура читання»

22.10

Хваста І.В.

10-11

12

Відгук на прочитану книгу

23.10

Хваста І.В.

8

13

Заняття палітурного гуртка «Книжкова лікарня»

24.10

Хваста І.В.

Гуртківці

14

Виставка-конкурс дитячих малюнків на прочитані книги

27.10

Хваста І.В.

4, 5, 6, 7

15

Акція «Подаруй бібліотеці книжку»

28.10

Хваста І.В.

5-11

16

Книжкова виставка «Вони визволяли наш край»

29.10

Хваста І.В.

 

17

Бібліографічний огляд «Їх імена  безсмертні»

30.10

Хваста І.В.

6

18

Читацька конференція за романом Пантелеймона Куліша «Чорна рада»

31.10

Хваста І.В.

Куштан М.Ю.

9

19

Книжкова виставка «Знай і поважай закони України»

7.11

Хваста І.В.

 

 

20

Літературний вечір «Цвіти і сіяй моя прекрасна мово»

9.11

Хваста І.В.

Кушнірчук В.І.

9-11

21

Книжкова виставка «Ким хочеш стати»

13.01.2015

Хваста І.В.

 

22

Бесіда до Дня Соборності України

19.01.2015

Хваста І.В.

10-11

23

Книжкова виставка «22 січня – День Соборності України»

21.01.2015

Хваста І.В.

 

 

Як продовжити життя книжки

ЯКЩО КНИЖКА ПОТРАПИЛА У ВОДУ

Швидше поставте мокру книгу у сухому, теплому приміщенні, що добре провітрюється. Склеєні аркуші, перш ніж розгорнути їх, обережно перегинайте то в один, то в другий бік. Якщо вони не розклеюються, потримайте над парою. Вологі аркуші перекладіть фільтрувальним або цигарковим папером і наступного дня праскою доведіть їх до повного висихання.

ЯКЩО ЗАБРУДНИЛАСЬ ОБКЛАДИНКА

Ледеринову обкладинку книжки можна протерти вологим ватним тампоном, змоченим у розчині прального порошку. Коленкорову обкладинку протирають чорнильною гумкою. Паперову обкладинку не слід чіпати. Вона боїться чищення. Краще її обклеїти новою гарною обгорткою.

ЯКЩО ЗАБРУДНИЛИСЯ СТОРІНКИ

Сліди від пальців чи олівця витирають м'якою гумкою. Чорнильні плями найкраще виводити лимонною кислотою. Якщо плями не зникають, то застосовують щавлеву кислоту, розбавлену одеколоном: одна частина кислоти на чотири одеколону.

СТОРІНКИ ЗІМ'ЯЛИСЯ

Зім'яту сторінку книжки кладуть між чистими аркушами і прогладжують сторінки, інакше вони стануть ламкими.

СТОРІНКИ ПОРВАЛИСЯ

Надірвану сторінку підклеюють так: намазану клеєм смужку цигаркового паперу кладуть під надрив, загинають по краю книжкової сторінки, наклеюють на сторінку. Пошарпаний край сторінки обклеюють папером схожого кольору.